Loven

LOVEN

Når man skal tage kørekort, så er der fastsat en række bestemmelser, som skal være opfyldt. Disse bestemmelser har myndighederne vedtaget ved lov.

 

  • Man skal opfyldt nedennævnte bestemmelser når man tager kørekort:
  • Du må tidligst starte 3 mdr. før du fylder 17 år.
  • Du må tidligst gå til teoriprøve 1 mdr. før du fylder 17 år.
  • Du må tidligst gå til køreprøve, den dag du bliver 17 år.
  • Du skal have sædvanlig bopæl i Danmark

 

Dit helbred skal være tilfredsstillende dokumenteret med en lægeattest. Helbredskravene omfatter bl.a. dit syn, hørelse, evt. fysiske begrænsninger, hjerte- og nyresygdomme, sukkersyge og epilepsi m.v.

 

Ud over disse krav skal du have gennemført undervisning i en køreskole hvor kørelæreren er godkendt til at undervise i den kategori af kørekort som du vil erhverve.

 

Undervisningen skal gennemføres i overensstemmelse med de af færdselsstyrelsen fastsatte bestemmelser.

 

Til hver kategori er der en nøje fastlagt undervisningsplan. En lektion er på 45 minutter.

 

Der bliver ved uddannelsens start udfærdiget en lektionsplan om det forestående undervisningsforløb, således

at både elev og kørelærer til enhver tid kan se, hvor langt i undervisningsforløbet man er.

 

  • 29 teorilektioner.
  • Manøvrebane (4 lektioner).
  • 16 timer på vej (lovbefalet mindste antal)
  • Køreteknisk kursus (4 lektioner)

 

 

Copyright © 2013 Garde´s Køreskole. All rights reserved.